Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Detaily a obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Martin Máslo
Tel.: 
773554450
IČ: 
76598110, zapsán v živnostenském rejstříků
Nejsem plátcem DPH​

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s mým autorským přístupem a fotografickým stylem
 • Rezervace svatebního termínu – Do 7 dnů od domluvy musí být složen rezervační poplatek-kauce, který je nevratný. Rezervační poplatek činí 3000 Kč (tato částka Vám pak bude odečtena od celkové částky). V případě nezaplacení, bude termín nabídnut dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace

 • Pokud je focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení po domluvě písemně na emailu přesouvá na náhradní termín. Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 týdny před focením. V případě svatebního focení není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Fotograf může vyjít vstříc pokud se zákazník ozve více jak 3 měsíce před akcí. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

Náhradní termín

 • Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální vytížení

Splatnost cen

 • Cena za vybraný fotobalíček je splatná nejpozději den před dodáním fotograafií. Prosím, připravte si částku, pokud to půjde přesně. Nebo využijte qr kód nebo mobilní bankovnictví.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Exteriérové focení

 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín nebo na jiné místo
 • U svatebního i rodinného fotografování se účtuje doprava (pokud u balíčku není uvedeno jinak) 6Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z Vinoře nebo Náchoda (podle aktuálního výskytu fotografa)

Doba focení

 • Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku a domluveném rozsahu služeb
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit

Úprava fotografií

 • Pokud se nedohodneme jinak, fotografie upravuji dle svého uvážení a celkového stylu, který je patrný z fotografií zveřejněných na mém webu www.fotomaslo.cz, FB, IG
 • Upravuji kontrast, barvy, světlo, ořez, horizont, ostrost, lokální světelné úpravy, white balance a mnoho dalších detailů, které ani nemusí být mnoha lidem patrné. Výsledné úpravy mohou celou fotografii odlišit od originálu.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • Nedomluvíme-li se jinak, nejpozději do 33 dní (běžně do 7 dnů u svatebního focení nebo do 2 dnů u rodinného focení). Výjimečně se stává, že se s dodáním fotografií opozdím (vlivem pracovního vytížení nebo zdravotních problémů), což může být i několik měsíců. Pokud se tak stane, fotograf fotografie osobně doručí jak nejdříve bude moci a jako náhradu za zpoždění vybere a upraví více fotografií.

Předání fotografií

 • Fotografie dostanete upravené ve formátu JPG v tiskovém rozlišení. Další variantu stejných fotografií zmenšených vhodných pro sociální sítě. Soubory formátu RAW neposkytuji! Stejně tak neposkytuji ani neupravené fotografie v JPG! 
 • Fotografie dodám v elektronické podobě zasláním odkazu do soukromé internetové galerie. U svatebních balíčků navíc dodávám papírovou podobu fotografií o velikostech 10×15 a 13×18.

Archivace fotografií

 • Všechny fotografie se archivují po dobu minimálně 1 roku od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Pokud se nedomluvíme jinak, má autor fotografií právo zveřejnit některé fotografie v portfoliu, popřípadě na sociálních sítích (instagram, facebook, …) nebo na svých webových stránkách.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. jsou fotografie vlastníkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora, pokud tyto fotografie nejsou přímo k použití propagace zákazníka. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.
 • Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa

PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM DATŮM

 • Prohlašuji, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuji jejich ochranu a v žádném případě je neposkytnu třetí osobě, a že je budu využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.7.2020